RENGÖR FÄRGRULLAR OCH PENSLAR

Att göra målnings- och lackeringsarbeten i och runt huset själv kan spara mycket pengar. Rullar och penslar av god kvalitet är inte tillräckligt billiga för att bara kasta bort efter att jobbet är klart. Borstar blir också bättre och bättre med användning då stråna slits lite, blir mjukare och fördelar färgen jämnare. Det är därför viktigt att du inte sträcker alla fyra från dig själv efter målningen och beundrar ditt arbete utan istället rengör dina målningsredskap, färgtråg och penslarna omedelbart.

DET ÄR INTE SVÅRT ATT RENGÖRA PENSLAR

Så när du är färdig med penslarna ska du verkligen ta dig tid att rengöra dem omedelbart efter användning. Först och främst bör du alltid jämna ut borsten väl efter användning. Detta sparar lite tid under själva rengöringen. Ytan på vilken du målar måste vara absorberande. Ett gammalt hemmedel som fungerar bra är bara tidningen. Naturligtvis kommer kökspapper eller andra absorberande material att göra detsamma. Det hjälper om du använder ett trubbigt föremål eller baksidan av en kniv för att hjälpa dig att borsta ut det mot borstspetsarna. Nästa steg i rengöringen av borsten beror på vilket beläggningsmaterial du har arbetat med.

VATTENBASERADE FÄRGER OCH LACKER

Om du har målat med vattenbaserade färger och lacker som emulsionsfärg och glasyr är det verkligen enkelt att rengöra borstarna. Skölj dina handverktyg med mycket rent vatten tills det inte tar slut mer färg. Du kan göra detta i en hink eller tvättbad och sedan under rinnande vatten. Det skyddar din vattenmätare. Då är det bäst att pressa ut borsten i en pappershandduk. Om det fortfarande finns färgrester i trasan måste du skölja borsten igen.

LÖSNINGSMEDELSBASERADE FÄRGER OCH LACKER

Rengöring av penslar blir lite mer komplicerat om du har arbetat med lösningsmedelsbaserade färger. Men oroa dig inte, det är ingen konst heller. Häll mycket tunnare, terpentinsubstitut eller en speciell borstrengörare i en tillräckligt stor behållare. Flytta nu borsten i behållaren och tryck den alltid lätt mot marken för att bli bättre med färgen eller lacken. Lämna inte borsten för länge i glaset eller behållaren i lösningsmedlet om det är möjligt. Detta gör att borsten deformeras och borsten tappar sin kvalitet. Skölj sedan borsten väl under rinnande vatten. Precis som vid rengöring av borsten med den vattenlösliga lacken, pressa ut den i en kökshandduk och se om det finns spår av färg kvar.

Borstar känns ofta feta efter rengöring med lösningsmedel. Tvätta sedan borsten igen med lite diskmedel och skölj med rent vatten.

FÖRVARING AV BORSTAR

Det är bäst att hänga penslarna för att torka. Vätskor och eventuella färgrester kan lätt rinna av och borsten kan sparas och återanvändas. Upphängt i en lång burk eller syltburk. För förvaring rekommenderar vi att du förvarar borstarna horisontellt inslagna i tidningen. Placera inte borstarna i ett glas, eftersom detta kommer att deformera borsten. Detta gör borsten oanvändbar och målar inte längre bra. Då kunde du ha köpt en ny direkt.

RENGÖRING AV ROLLERS

Också rollern måste rengöras snabbt, annars kommer de att torka upp och vara otroligt svårt. Färgerna och särskilt lackerna håller ihop de dyra naturliga fibrerna eller skummet. Räddningsförsök är ofta förgäves eller en mycket lång affär. Vid rengöring av rollers gäller skillnaderna mellan vattenlösliga och lösningsmedelsbaserade färger och lacker precis som de gör vid rengöring av borstar. Du kan också tvätta färgrullarna med rent vatten och hänga dem torra.
Om du har arbetat med lösningsmedelsbaserade lacker och färger, förbered sedan en tillräckligt stor behållare med lämplig tunnare eller vit sprit. Flytta rullen i vätskan tills det inte kommer mer färg. Du kommer sannolikt att behöva upprepa processen flera gånger. Förfarandet är dock särskilt värdefullt när det gäller dyra valsar. Om du inte längre kan se några färgrester, tvätta färgrullen igen med lätt tvålvatten. Du bör tvätta och torka färgrullarna som rengjorts med tunnare om möjligt i frisk luft eller i ett välventilerat rum. Lösningsmedlen i rengöringsmedlen är mycket brandfarliga och innehåller giftiga ångor. Förvara din helt torkade roller i en plastpåse med hål i.

FÖR MILJÖNS SKULL TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN

När du rengör dina penslar arbetar du ofta med färgförtunnare. Dessa erhålls från petroleum och innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Det är därför som rengöringsvätskan, precis som färgrester, ska kasseras på ett miljövänligt sätt. Ta med alla rester, inklusive utsmetade trasor, till återvinningscentralen.

Nu när du vet hur du använder dina målningsredskap ordentligt så att de håller länge kan du starta ditt nästa projekt direkt, eller hur? Hur ser dina radiatorer ut till exempel?

Anställer du hellre en målare än att måla själv? Vi hör dig, kontakta oss för att få en erfaren och skicklig målare i Stockholm! Vi kan garantera ett bra resultat och du slipper slita med både målning och rengöring. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!