Fördelar och nackdelar med olika färger

Vill du ge dina rum ett nytt utseende och har bestämt dig för att prova en ny väggfärg? Du har nu insett att det finns många olika färger och står inför den till synes omöjliga uppgiften att välja rätt till din vägg. Vi som målare presenterar dig för de vanligaste färgerna från branschen och vilka fördelar och nackdelar de har. Om du efter att ha valt färgen också behöver en utbildad målare för att hjälpa dig med den nya inredningen har du kommit till rätt ställe.

Naturliga väggfärger för ett behagligt klimat

Det finns många väggfärger på marknaden som produceras på naturlig basis. Dessa inkluderar till exempel lera- eller kalkfärger som inte bara förskönar väggarna utan också förbättrar inomhusklimatet. Denna färg har ännu mer fördelaktiga egenskaper, eftersom den ibland till och med kan binda och eliminera bakterier eller föroreningar i rumsluften. Detta färgspektrum inkluderar också alla mineraltyper som är baserade på kalk och silikat:

  • Silikatfärg – tvättbar och ånggenomtränglig
  • Lerfärg – öppen för diffusion, men tyvärr också vattenlöslig, varför lacken ofta skadas vid borttagning av smuts
  • Kasein och mjölkfärg – livsmedelsbaserad, smutsäker och ånggenomtränglig samt starkt bindande och billig att köpa
  • Krita- eller limfärg – naturlig färg, vattenlöslig och därför inte nödvändigtvis smutsskyddad, särskilt lämplig för stuckatur, ommålning är inte möjlig
  • Kalkfärg – motverkar bildandet av mögel, mycket naturligt i utseende och ånggenomträngligt, men kräver god kunskap om hur den används, och en erfaren målare kan hjälpa dig

För att få färgen till de naturliga väggfärgerna är naturliga växtfärger eller pigment på mineralbasis också bäst, vilket dock är ganska kostnadskrävande. Vegetabiliska färgämnen är vattenlösliga och bör därför inte nödvändigtvis användas i fuktiga rum.

Vad ligger bakom emulsionsfärger?

Detta är den allmänna termen för alla väggfärger som består av olika ingredienser. Normalt innehåller emulsionsfärger fyllmedel, lösningsmedel, bindemedel och pigment – ofta tillsätts andra tillsatser. Basen är ofta syntetiskt harts eller akryl, men lösningsmedelsfri emulsionsfärg finns också. Färger för mycket speciella krav är till exempel latexfärger för fuktiga rum eller canvasfärger och magnetfärger. Det finns nu mycket funktionella färger på marknaden som till exempel bryter ner föroreningar, svampar och bakterier eller fettsyror. Anti-mögel färger är nu också vanliga och har en praktisk effekt. Dessa typer av färger är för det mesta inte naturliga och, även om de har funktionella egenskaper, emellertid innehåller den också lösningsmedel och andra kemikalier. Dessa kan vara särskilt besvärliga för känsliga människor. Om du vill ha råd om de individuella alternativen i ditt hem och hitta en lämplig färg efter dina behov, kan du lita på våra pålitliga målare. Vi har omfattande kunskap när det gäller färger.

Kontakta oss som din målare i Stockholm!